Startpagina / Privacy beleid

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de verkoper. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door de verkoper valt. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u ons dit laten weten via een e-mail naar sales@teamtel.be of per telefoon via +32 2 669 16 50. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door de verkoper gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. De verkoper bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen
Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van de verkoper ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze klantendienst mededelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersooninformatie
De verkoper bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw adres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u dit niet langer op prijs stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de klantendienst.

Wijzigen van uw gegevens
Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan de klantendienst.

Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw kredietkaartnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een 256bit Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.

Het opnemen van telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen met het oog op de coaching, training en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnames van telefoongesprekken worden beveiligd en bewaard zodat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid?
klik hier voor contact met ons op te nemen.